കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ

ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ള, നിലവിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷനില്ലാത്ത നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എടുത്തു നൽകുന്ന ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ബഹു. മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും റോട്ടറി ക്ലബ്ബുമായി സഹകരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – Er. Unnikrishnan (984615004)
Read More

techdrops

Weekly online interactive sessions – ‘MANAGING COMPLAINTS USING AQUALOOM’ by Er. Sunilkumar P. – 4 July 2021, Sunday – 7 pm – meeting link meet.google.com/ezw-udwv-myp
Read More

ചികിത്സ സഹായം കൈമാറി

സഹപ്രവർത്തകയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മുൻകൂറായി നൽകിയ 50000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് തൃശൂർ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി. പൗളി പീറ്ററിന് അക്വ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുനിൽ കെ ജെ കൈമാറി.
Read More

AKWAO TECH – TRAINING PROGRAM-SESSION-6

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി Weekly Knowledge Sharing Sessions അക്വ ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ആറാമത്തെ സെഷൻ ഡോ. ലമാന്റോ സോമർവെൽ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടെക്നോസോൾ) നയിക്കുന്നു ?വിഷയം : Soil Testing and Foundation Design ?Time 7.30 pm?Date 26/6/2021 ?Link https://meet.google.com/ich-smcj-zvn അക്വടെക്ക് സബ് കമ്മറ്റി.
Read More

പുതിയ ഐടി സംരംഭങ്ങൾ വഴി വാട്ടർ അതോറിറ്റി സേവനം വീട്ടിൽ ലഭ്യമാകും: മന്ത്രി റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഭാവിയിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ ശുദ്ധജലത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്നും അന്ന് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കരുതലും അത്തരം അവസ്ഥ സംജാതമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതെന്നും ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമഗ്ര വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കു ചുവടു മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറു പുതിയ വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ സംരഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം അതോറിറ്റി ആസ്ഥാന നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി […]
Read More

First Course by AKWAO Tech

Name of Course: COMPUTER SIMULATION OF WATER SUPPLY SYSTEMS:- A comprehensive learning program on modern methods of water supply system design.Duration: 10hrsExpected participants: AEs and aboveBatch Size: 25 nosAdmission: First come First serve BasisFor Registration Fill the google sheethttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTK0q6esLjtbjCD7OHeURyUdXWkW0H62_5eewmDxHht9hT2A/viewform
Read More

AKWAO TECH – TRAINING PROGRAM-SESSION-5

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഓഫീസർമാരുടെ അറിവുകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും തുടർച്ചയായി Weekly Knowledge Sharing Sessions അക്വ ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. തംപി എസ് നയിക്കുന്നു.?വിഷയം : Pumps and Motors, Pump House Maintenance & Energy Saving Options ?Time 7.30 pm?Date 19/6/2021?Linkhttps://meet.google.com/rin-jjsq-qfn
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)