ഉദ്യോഗസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Smt. Bhandari Swagat Ranveerchand IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
09447798383
mdunitkwa@gmail.com

Dr. Dinesan Cheruvat IAS

Joint Managing Director
09447798383
mdunitkwa@gmail.com

ടെക്നിക്കൽ മെമ്പർ
09447798181
technicalmember@gmail.com

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
0
amhokwa@gmail.com

ചീഫ് ലോ ഓഫീസർ
08547638017
lawofficerkwa@gmail.com

sethu
ശ്രീ. എസ്. സേതുകുമാർ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, (എച്ച്.ആർ. ഡി & ജനറൽ)
09447795252
ceglkwaho@gmail.com

saiju
ശ്രീമതി സൈജു പുരുഷോത്തമൻ

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജനറൽ
08547638030
dceglkwa@gmail.com

anitha kumari
ശ്രീമതി അനിതാകുമാരി എസ്.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, വിജിലൻസ്
08547638022
kwadcevig@gmail.com

സെക്രട്ടറി
09447768484
secretarykwa@gmail.com

ശ്രീമതി മിനികുമാരി എസ്.

സീനിയർ എ.ഒ.
08547638077
saokwa@gmail.com

sreekala b
ശ്രീമതി. ശ്രീകല എൽ. ബി.

E.E. വിജിലൻസ്
08547638044
kwadcevig@gmail.com

ശ്രീ. ഗോപകുമാർ ജി. എസ്.

EE, MD's Unit, SP&TRG
08547638200
mdunitkwa@gmail.com

Database Administrator
08547638080
dbakwatvm@gmail.com

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് & ഓപ്പറേഷൻസ്)
09495000885
ceprojectskwa@gmail.com

DCE, PIU 1
08547638582
dcemonitoringkwa@gmail.com

sooraj sukumar
ശ്രീ. സൂരജ് സുകുമാർ

DCE, PIU 2
08547638494
dce2piukwa@gmail.com

narayanan namboothiri
ശ്രീ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ടി. വി.

DCE, PIU 3
08547638016
kwajjm@gmail.com

Byju V.
ശ്രീ. ബൈജു വി.

DCE, PIU 4
08547638579
dce4piukwa@gmail.com

harikrishnan
ശ്രീ. ഹരികൃഷ്ണൻ എം.

EE, ഓപ്പറേഷൻസ്
08547638199
eeoperationskwa@gmail.com

ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ വി. എസ്.

EE 2, JJM - PIU 3
08547638082
kwajjm@gmail.com

asha raj
ശ്രീമതി ആശ രാജ് എൻ.

EE 1, PIU 2
08547638068
dce4piukwa@gmail.com

ധനകാര്യ വിഭാഗം
ശ്രീ. ഷിജിത്ത് വി.

FM & CAO
09447769393
fmcaokwa@gmail.com

അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 1
08547638047

ശ്രീ. അജിത്കുമാർ ജി.

അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 2
08547638048
kwasalary@gmail.com

ശ്രീ. സജിത്കുമാർ എസ്.

Accounts Manager III
08281597987
kwaam3@gmail.com

ശ്രീമതി സൗമ്യ വി.

ഡെപ്യുട്ടി അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ
08547638047
kwadyam1@gmail.com

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം
ശ്രീ. അബ്ദുൾ ബഷീർ റ്റി. കെ.

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ 1
094479605085
kwaauditwing@gmail.com

ശ്രീമതി ബിന്ദു എം. സി.

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ 2
09496462834
kwaauditwing@gmail.com

തെക്കൻ മേഖല

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09447798484
cesouthkwa@gmail.com

lekshmi
ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി എം.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638020
cesouthkwa@gmail.com

rekha
ശ്രീമതി രേഖ പി. എസ്.

Executive Engineer
08547638051
cesouthkwa@gmail.com

പി. എച്. സർക്കിൾ തിരുവനന്തപുരം

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
09447797878
sephcircletvpm@gmail.com

PA To SE
08547638456
sephcircletvpm@gmail.com

ശ്രീ. സത്യ വിൽസൺ

Executive Engineer
Neyyattinkara
08547638086
wsdivision.neyyattinkara@gmail.com

Hari N. R.
ശ്രീ. ഹരി എൻ.ആർ.

Executive Engineer
P H ഡിവിഷൻ, നോർത്ത്, തിരുവനന്തപുരം
09447797676
phdivisionnorth@gmail.com

ശ്രീ. ജയരാജ് എസ്. എൽ.

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ, സൗത്ത്‌, തിരുവനന്തപുരം
08547638042
eephdnsouthtvm@gmail.com

ശ്രീ. മനോജ് എം.

Executive Engineer
H W ഡിവിഷൻ, അരുവിക്കര
09496000676
eehwaruvikkarakwa@gmail.com

madhu b
ശ്രീ. മധു ബി

Executive Engineer
JNNURM, Trivandrun
08547638423

ശ്രീ. അജീഷ് കുമാർ കെ. ജി.

Executive Engineer
പ്രോജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
08547638031
projectdivisiontvpm@gmail.com

ശ്രീ. സന്തോഷ് വി.

Executive Engineer
W S ഡിവിഷൻ, ആറ്റിങ്ങൽ
08547638069
eewsattingal@gmail.com

ശ്രീമതി സുജാത എ.

Executive Engineer
സിവറേജ്‌ ഡിവിഷൻ, പാറ്റൂർ
08547638033
eesmtvmkwa@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കൊല്ലം

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638018
sephckwakollam@gmail.com

Smt. Manju J. Nair

PA To SE
08547638067
sephckwakollam@gmail.com

sabeer
ശ്രീ. സബീർ എ. റഹിം

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം
08547001229
eephdnkollam@gmail.com

ശ്രീമതി കെ. യു. മിനി

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ, കൊട്ടാരക്കര
09400002040
eephdkwaktkra@gmail.com

ശ്രീ. രാജേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ

Executive Engineer
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം
08547638052
kwaprojectkollam@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, പത്തനംതിട്ട
manu
ശ്രീ. മനു ബി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638027
sephctvla@gmail.com

ശ്രീമതി കാർത്തിക എസ്. ജി.

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ തിരുവല്ല
08547638032
kwa.thiruvalla@gmail.com

thulaseedharan
ശ്രീ. തുളസീധരൻ ടി.

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട
08547638053
kwaptadivision@gmail.com

ശ്രീ. സുനിൽ എസ്.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, അടൂർ
08281597988
pdadoor@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കോട്ടയം
pradeep
ശ്രീ. പ്രദീപ് പി.എസ്.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638029
sephck@gmail.com

ശ്രീമതി ശോഭ എസ്.

PA To SE
08547638035
sephck@gmail.com

ശ്രീ. ബിജീഷ് ഡി.

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം
08547638555
eephdivisionkwaktm@gmail.com

ശ്രീ. സുരേഷ് കെ.

Executive Engineer
PH ഡിവിഷൻ, കടുത്തുരുത്തി
08547638081
eekwakaduthuruthy@gmail.com

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റാഷിദ് എ.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം
08547638037
eeprojectdivisionktm@gmail.com

മധ്യ മേഖല

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09496044433
cecentralkwa@gmail.com

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638476
kwacentralregion@gmail.com

ശ്രീമതി രഞ്ജന എസ്. മാധവൻ

Executive Engineer
08547638477
kwacentralregion@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കൊച്ചി
ശ്രീ. സജീവ് രത്‌നാകരൻ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
09496044422
phcircle.kochi@gmail.com

ശ്രീ. അനിൽകുമാർ ജി.

PA To SE
08547638075
phcircle.kochi@gmail.com

ശ്രീ. സജി റ്റി. എൻ.

Executive Engineer
W S ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
09496033302
eewsdivision@gmail.com

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഷാഹി എം.

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
09496033301
phdivisionkochi@gmail.com

Smt. Priyadarsini B.

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, ആലുവ
09496033300
eephaluvakwa@gmail.com

ശ്രീ. രാജേഷ് എസ്.

Executive Engineer
Project Dn, Kochi
08547638505

ശ്രീമതി. ജയശ്രീ വി. കെ

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, പെരുമ്പാവൂർ
08547638074
eeprojectkwa.pbr@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി ശാലിനി എസ്.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638043
sephcalp@gmail.com

ശ്രീമതി അനുപമ ജനാർദ്ദനൻ

PA To SE
08547638475
sephcalp2@gmail.com

ശ്രീ. ഗിരീഷ് കെ. എൽ.

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ
08547638034
eekwapha@gmail.com

ശ്രീ. ജയകുമാർ പി.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ
08547638100
kwapdaalp@gmail.com

ശ്രീ. എബ്രഹാം വർഗീസ്

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കുട്ടനാട്
08547638083
kiifbkwaalp@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, മുവാറ്റുപുഴ
pradeep v k
ശ്രീ. പ്രദീപ് വി കെ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638451
sephcmvpa@gmail.com

ശ്രീ. ഹാഷിബ് പി. എച്.

PA To SE
08547638452
sephcmvpa@gmail.com

ratheesh kumar
ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, മുവാറ്റുപുഴ
08547638435
eephdnmpuzha@gmail.com

ശ്രീ. ജതീഷ്കുമാർ ജി.

Executive Engineer
P H Dn, Thodupuzha
08547638426
eetdpa@gmail.com

ശ്രീ. സുധീർ എം.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, തൊടുപുഴ
08547638470
eekwaktpna@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, തൃശൂർ
Bindu T. B.
ശ്രീമതി. ബിന്ദു റ്റി. ബി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638019
sephctrissur@gmail.com

ശ്രീ. സുരേഷ് പി. കെ.

PA To SE
08547638070
sephctrissur@gmail.com

surendran
ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ ഇ. എൻ.

Executive Engineer
PH. ഡിവിഷൻ, തൃശൂർ
08547638071
eekwatsr@gmail.com

ശ്രീ. വിജുമോഹൻ കെ. ആർ.

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
08547638072
divisionkwairinjalakuda@gmail.com

Sri. Bobin Mathai

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, നാട്ടിക
08547638073
kwapdnattika@gmail.com

വടക്കൻ മേഖല

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09447795757
cenorthkwa@gmail.com

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08281597985
cenorthkwa@gmail.com

ശ്രീ. ഗണേഷ് ആർ.

Executive Engineer
08547638085
cenorthkwa@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, പാലക്കാട്

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638023
phcieclepkd@gmail.com

ശ്രീമതി. പി. എ. സുമ

PA To SE
08547638063
phcieclepkd@gmail.com

Sri. Ansal John M. S.

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്
08547638064
eephpalakkadkwa@gmail.com

ശ്രീമതി അച്ചാമ്മ ഇ. അലക്സ്

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണ്ണൂർ
08547638065
kwaphdsrr@gmail.com

Sri. Anil Raj K. S.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്
08547638066
wspdivisionpkd@gmail.com

ശ്രീ. ബേബി ജോർജ്

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, ചിറ്റുർ
08547638453
eeprojectchitur@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, മലപ്പുറം
ശ്രീമതി ഷീജ ഏ. ആർ.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638028
sekwamlpm@gmail.com

ശ്രീ. രാജേഷ് വി. എം.

PA To SE
08547638424
sekwamlpm@gmail.com

ശ്രീ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി. എൻ.

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം
08547638062
eekwamlpm@gmail.com

ശ്രീമതി രേഖ പി. നായർ

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, എടപ്പാൾ
08547638061
eekwaedappal1@gmail.com

ansar
ശ്രീ. അൻസർ എം. എസ്.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം
08547638059
eekwampm@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638024
sekwakkd@gmail.com

PA To SE
08547638055
sekwakkd@gmail.com

ശ്രീ. വിജിൽസ് ഡി.

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്
08547638056
eephdkkd@gmail.com

Sri. Raju A. S.

Executive Engineer
P H Dn, Vadakara
08547638060
vadakaraeekwa@gmail.com

biju p c
ശ്രീ. ബിജു പി സി

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി
08547638058
kwaphdsby@gmail.com

ശ്രീ. അരുൺ കുമാർ എ.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്
08547638057
projectkkd@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കണ്ണൂർ
sudeep k
ശ്രീ. സുദീപ് കെ.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638025
sephcknr@gmail.com

Prakassan A. V.
ശ്രീ. പ്രകാശൻ എ. വി.

PA To SE
08547638038
sephcknr@gmail.com

ശ്രീ. റിജു വി.

Executive Engineer
W.S ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ
08547638041
wssdnknr@gmail.com

ശ്രീമതി ദീപ പി. പി.

Executive Engineer
W.S ഡിവിഷൻ, തളിപ്പറമ്പ
08547638301
eewsdntpba@gmail.com

ശ്രീ. അമൃത്‌രാജ് ബി. ജെ.

Executive Engineer
P H. ഡിവിഷൻ, കാസർഗോഡ്
08547001230
kwaksd14@gmail.com

Santhosh Kumar S
ശ്രീ. സന്തോഷ്‌ കുമാർ എസ്.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ
08547638039
eeprojectkannur@gmail.com

Prakashan M.
ശ്രീ. പ്രകാശൻ എം.

Executive Engineer
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, മട്ടന്നൂർ
08547638040
eemattanur@gmail.com

SEWERAGE, PPD & WASCON

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09446361100
wasconkwa@gmail.com

bindu
ശ്രീമതി. ബിന്ദു സുഗുണൻ

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638021
wasconkwa@gmail.com

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരം
salim p k
ശ്രീ. പി. കെ. സലിം

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638425
seppdtvm@gmail.com

ശ്രീമതി സീജ സെലിൻ

Executive Engineer
08547638045

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, തൃശൂർ
Shyju P Thadathil
ശ്രീ. ഷൈജു പി. തടത്തിൽ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638501
seppdregionkochi@gmail.com

Liny Francis
ശ്രീമതി. ലിനി ഫ്രാൻസിസ്

Executive Engineer
08547638511

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638026
seppdkkd@gmail.com

ശ്രീമതി ദീപ കെ.

Executive Engineer
08547638046

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, കൊച്ചി

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638015

Smt. Gopika V. S.

Executive Engineer
08547638502

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്
suraja
ശ്രീമതി സൂരജ നായർ

ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് റഫറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊച്ചി
08547001231
sri_aquasri@yahoo.in

ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ ആർ. വി.

Executive Engineer
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
08547638079
eeqcdtvpm@gmail.com

Jayaprakash P
ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് പി.

Executive Engineer
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
08547638076
eeqcdkochi@gmail.com

ശ്രീ. നാരായണൻ കെ.

Executive Engineer
QC Division, Kozhikode
08547638573
waterqualitykkd@gmail.com

അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ
KWAEU – CITU
KWASA – INTUC
ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
08281744860

ശ്രീ. ഷാജി ഒ. ആർ.

സംസ്ഥാന ട്രഷറർ
09446846130

ശ്രീ. പി. ബിജു

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
09446901126

ശ്രീ. രാഗേഷ് ബി.

സംസ്ഥാന ട്രഷറർ
09745875780

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)