സൈറ്റ് മാപ്പ്

KWA

പദ്ധതികളും നിർവ്വഹണവും

News and Events

ഫൈനാൻസ് വിഭാഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം: വാട്ടർ അതോറിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഫൈനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയെന്നും ഫയലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നുമുള്ള...

Read More

പാംഹെൽഡ് മീറ്റർ റീ‍ഡിങ് മെഷീൻ:ബാങ്കുകൾക്കും ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിനും സ്പോട്ട് ബില്ലിങ്ങിനുമായി പാംഹെൽഡ് ഉപകരണങ്ങൾ...

Read More

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി; മീനച്ചിൽ-മലങ്കര ജലജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ള പ​ദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം 21ന്

കേരള വാട്ട‍ർ അതോറിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായ,1243 കോടി രൂപയുടെ...

Read More

ജലമോഷണം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ വരെ പാരിതോഷികം നൽകാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: വാട്ടര്‍ കണക്ഷനുകളിലെയും പൊതുടാപ്പുകളിലെയും ജല ദുരുപയോഗവും ജലമോഷണവും യഥാസമയം ബന്ധപ്പെട്ട വാട്ടര്‍...

Read More

ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

ജലജീവൻ മിഷൻ വഴി, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിലെ സമ്പൂർണ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ...

Read More

പ്ലംബിംഗ്‌ ലൈസന്‍സ്‌

വാർത്താക്കുറിപ്പ് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി പ്ലംബിംഗ്‌ ലൈസന്‍സ്‌ പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍...

Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content