| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA

ജലജീവൻ ഗാർഹിക കണക്ഷൻ-ചിത്രജാലകം

കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം ചാലക്കുടി,തൃശൂർ ബേപ്പൂർ, കോഴിക്കോട് മുട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത്, വയനാട് തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട ജില്ല എടക്കര, മലപ്പുറം എടക്കര, മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എരുത്തമ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി ജലജീവൻ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു. കല്ലിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം കോതമംഗലം
Read More

ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ള ലഭ്യതയ്ക്കായി കളങ്കമില്ലാത്ത കാൽവയ്പ്പ്

ശ്രീ.  കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കുടിവെള്ളത്തിനായി കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുപോകേണ്ടിവരുന്ന അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് പുതുമയുള്ളതല്ല. കുടിവെള്ളവുമായി എത്തുന്ന ടാങ്കറുകളെ കാത്ത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, ചുറ്റിലും വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിനായി ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നവർ, മഴക്കാലത്തുപോലും ടാങ്കർ ലോറിയെ ആശ്രയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ… ഇവിടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. കുടുംബത്തിലേക്ക് ശുദ്ധജലമെത്തിക്കുന്നതിനായി സമയം നീക്കിവയ്ക്കുമ്പോൾ, തൊഴിലിനോ, പഠനത്തിനോ പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നേരിടുന്നവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം […]
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം