STATE PLAN -2019-20 – RWSS TO MANNANCHERRY – DRILLING TUBE WELL , LAYING PUMPING MAIN , SUPPLY AND ERECTION OF PUMP SET COMMISSIONING OF VALIYAVEEDU PUMPHOUSE WARD NO- 17 IN MANNANCHERRY PANCHAYAT

Tender Details
Tender Number e-Tender No.10/2020-21/AEE/PHS.
Office Name PH Sub Division Cherthala
Project Name State Plan
Tender Date 15-02-2021
Due Date 25-02-2021
Amount ₹692223
Work Details STATE PLAN -2019-20 - RWSS TO MANNANCHERRY - DRILLING TUBE WELL ,LAYING PUMPING MAIN , SUPPLY AND ERECTION OF PUMP SET COMMISSIONING OF VALIYAVEEDU PUMPHOUSE WARD NO-17 IN MANNANCHERRY PANCHAYAT
Tendernotice_128

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)