JJM-Alakodu Panchayat Providing FHTC to households in Alakodu Panchayat from existing and ongoing schemes

Tender Details
Tender Number RE E-Tender No.8/2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name Jal Jeevan Mission
Tender Date 29-09-2020
Due Date 09-10-2020
Amount ₹8439217
Work Details JJM-Alakodu Panchayat Providing FHTC to households in Alakodu Panchayat from existing and ongoing schemes
8

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)