| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA
Who's Who

SEWERAGE, PPD & WASCON
Preethimol C. K.
ശ്രീമതി. പ്രീതിമോൾ സി. കെ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09446361100

bindu
ശ്രീമതി. ബിന്ദു സുഗുണൻ

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638021

PPD, തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. ഗോകുൽ സേതുരാജ്

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638425

ശ്രീ. വിനയകുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638045

PPD, കൊച്ചി
jamal
ശ്രീ. ജമാൽ പി

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638501

ശ്രീ. ഷൈജു പി തടത്തിൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638511

PPD, കോഴിക്കോട്
Indhulekha
ശ്രീമതി. ഇന്ദുലേഖ ടി. പി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638026

ശ്രീ. ശ്രീകല എൽ ബി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638046

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, കൊച്ചി

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638015

ശ്രീ. മധു ബി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638502

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം