കേരള സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള SEWERAGE, SEPTAGE മാനേജുമെന്റ് പ്ലാനുകൾ

നിര്‍വ്വാഹക സമിതിയുടെ സംഗ്രഹം

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ സുപ്രധാന വശമായി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നേടുന്നതിൽ നിർണായകമായ ഘടകങ്ങളാണ് ശരിയായ മലിന ജലമാനേജ്മെന്റും സെപ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റും. കുടിവെള്ള മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലിനജല മേഖലയിലെ വികസനം വളരെ പിന്നിലാണ്. ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നഗരവൽക്കരണവും മലിനജല പരിപാലനവും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായി. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്കും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭീഷണി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സർക്കാർ അടുത്ത കാലത്തായി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിരവധി പര്യാലോചനകളും സംരംഭങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്ത് ആകമാനം മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT) അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണഘടനാപരമായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ യോഗ്യതയും പരിചയസമ്പന്നതയുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥസമ്പന്നവും, സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്ഥാപിതവുമായ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചു. 1986ലെ കേരള ജലവിതരണ, മലിനജല നിയമപ്രകാരം മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്നതിലും നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുന്നതിലും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ജല അതോറിറ്റിയിൽ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. ഒരു വിജ്ഞാന പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ശാസ്ത്രീയവും ചിട്ടയായതുമായ രീതിയിൽ, മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായും സേവന ദാതാവ് എന്ന നിലയിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ജല അതോറിറ്റി അതിനുള്ളിൽ ഒരു മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന വിഭാഗത്തിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ട ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പദ്ധതിയിടുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ദൗത്യം.

ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ തേടുന്നതിനായി ഈ പ്രാഥമിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് (PER) തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂപ്രകൃതി, ഭൂവിനിയോഗം, ജനസാന്ദ്രത പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതകളായ അരുവികൾ, നദികൾ, റോഡുകൾ, റെയിൽ‌വേ പോലുള്ള മനുഷ്യനിർമിത സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ മുഴുവനും ഉചിതമായ വലിപ്പത്തിലുള്ള മലിനജല മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജി‌എസ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഇസ്‌റോയുടെ ഭുവൻ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ എലവേഷൻ മോഡലുകൾ (DEM), കെ‌ഡബ്ല്യുഎയ്‌ക്കൊപ്പം ലഭ്യമായ ഡിജിപിഎസ് സർവേ ഡാറ്റ എന്നിവ സോണിംഗിനും സിവറേജ്‌ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്കളുടെ സാധ്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ രൂപകൽപ്പന 30 വർഷത്തെ കാലയളവ് കണക്കാക്കിയാണ്. പദ്ധതി തുടങ്ങേണ്ടത്‌ 2023 ലും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വർഷം 2038 ഉം (അവലോകന വർഷം) പദ്ധതി അവസാനിക്കേണ്ടത് 2053 ലും ആണ്. ഗണിത അല്ലെങ്കിൽ ജ്യാമിതീയ പ്രോഗ്രഷൻ രീതി പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായരീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. KIIFB, AMRUTH എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ സാന്നിധ്യം കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തിന് 100 lpcd ഉം നഗരപ്രദേശത്തിന് 150 lpcd ഉം വിതരണം ചെയ്യും. മലിനജല ഉൽ‌പാദന ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ട് കണക്കാക്കുന്നതിനായി വിതരണം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ 80% (മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ, തുറന്ന കിണർ, കുഴൽക്കിണറുകൾ, ലോറി വിതരണം മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ) അനുപാതം കണക്കാക്കുന്നു.

ഗാർഹികേതര ആവശ്യവും ചോർച്ചയും ഉൾപ്പെടെ 2827 എം.‌എൽ‌.ഡി.യാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമമായ മലിനജല തോത്. സംസ്ഥാനത്ത ആകെ 534 മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളും 15000 കെ‌.എൽ.‌ഡി. ശേഷിയുള്ള 135 മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളും പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടാതെ 2439 സംഭരണ കിണറുകൾ, 59200 കിമീ മലിനജല ശൃംഖല, മാൻഹോളുകൾ, സംഭരണ / പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  

മലിനജല / സെപ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി, പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയയെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളും ജനസാന്ദ്രത കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായി രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.ജനസാന്ദ്രത ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 1500 ൽ കൂടുതലുള്ള ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിനായി ശുചീകരണ ശാലകളുമായി നെറ്റ്‌വർക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള മലിനജല സംവിധാനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓൺ സൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ മനുഷ്യ വിസർജ്യ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ രണ്ടാം വിഭാഗം പ്രദേശങ്ങൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശുചികരണ ശാലകളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടെ അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും പ്രസ്‌തുത ശുചികരണ ശാലയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്‌വർക്കുചെയ്‌ത പ്രദേശങ്ങളെ സോണുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകളായ അതിർ വരമ്പുകൾ, നദികൾ മുതലായവയും പ്രധാന റോഡുകളും റെയിൽ‌വേ ലൈനുകളും പോലുള്ള മനുഷ്യനിർമിത സവിശേഷതകളും പരിഗണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത്.

ഫണ്ടുകളും അംഗീകാരങ്ങളും തേടുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്. പ്രാദേശിക സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യുടെ അസറ്റ് മാപ്പിംഗ് രേഖകൾ, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ സൈറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചു. പ്രോസസ്സിംഗും വിശകലനവും കൂടുതലും ജി‌.ഐ.‌എസ്. ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൃത്യത ഇവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെലവ് 80351 കോടി രൂപ (തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയയ്ക്കുള്ള തുക ഒഴികെ റീ ബിൽഡ് കേരളാ ഇനിഷ്യേറ്റിവ് ന്റെ കീഴിൽ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട് തയ്യാറാക്കൽ ജോലികൾ ഇതിനകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്) ഇതിൽ നിന്ന് 26048 കോടി നഗര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു വീടിന് യൂണിറ്റ് ചെലവ് ശൃംഖലയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് 1.871 ലക്ഷം രൂപയും. നെറ്റ്‌വർക്കില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് 1955.രൂപയുമാണ്.

സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

1

സ്കീമിന്റെ പേര്

:

കേരള സംസ്ഥാന മലമൂത്രവിസർജ്ജന - മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം

2

പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ

:

38863 sq. km.

3

സംസ്ഥാനം

:

കേരളം

4

ജനസംഖ്യ (2011 സെൻസസ്)

:

3.3 കോടി

5.

നടപ്പ് വർഷം

:

2020

6.

നിർവ്വഹണ കാലയളവ്

:

3 വർഷം

7.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ കാലയളവ്

:

2021-2023

8.

രൂപരേഖാ കാലയളവ്

:

30 വർഷം

9.

2053 ൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ

:

4.1 കോടി

10.

സംഭരണ കിണറുകളുടെ എണ്ണം

:

2439

11.

മാലിന്യ ശുചീകരണ ശാലകളുടെ എണ്ണം

:

534

12

നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ആകെ ദൈർഘ്യം

 

59200 km

13

ശുചീകരണ ശാലകളുടെ ആകെ ശേഷി

:

2827 MLD

14

ആകെ FSSM (Faecal Sludge and Septage Management) ശേഷി

 

15000 KLD

15.

 പദ്ധതി ചെലവ്

:

മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് 79769 കോടി രൂപയും 582 കോടി രൂപയും. FSSM ന് ആയി

16

ആകെ പദ്ധതി ചെലവ്

:

80351  കോടി രൂപ

17

നെറ്റ്‌വർക്കുചെയ്‌ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓരോ വീടിനുമുള്ള ചെലവ്

 

1.871 ലക്ഷം രൂപ

18

നെറ്റ്‌വർക്കുചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓരോ വീടിനുമുള്ള ചെലവ്

 

1955 രൂപ

കുറിപ്പ്

മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ ചെയ്യാം : kwasewerageper@gmail.com

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)